TIDER

Karate:

6-10 år:
Tisdag och torsdag 18.00 – 19.00

10-15 år:
Fredag och söndag 17.00  till 18.00

Vuxna:
Tisdag och torsdag 19.00-20.30

Latino Fitness:
Fredag 18.00-19.00

Kick and box:
Söndag 18.00-19.00

Fler pass och tider kommer efter hand.

PRISER

Träningsavgift:

Barn upp till 15 år
500 kr per termin

Över 15 år
1000 kr per termin

Medlemsavgift: 200 kr
BG: 144-8547
Om det finns önskemål om det så kan man även lösa autogiro

För mer info ladda ner Bugeikan flygblad