KishimotoDi KenkyuKai namngavs 2011 av Ulf Karsson. Det är klassisk typ av karate från Okinawa som baserar sig på material från Kishimoto Soko (1866-1945). Ordet Di (Te på Japanska) betyder hand men kan också ha betydelsen teknik eller färdighet. På Okinawa kan ordet dessutom ha betydelsen ”kampmetoder från Okinawa”.

Kishimotos två mest namnkunniga studenter var Higa Seitoku (1921-2006) och Shukumine Seiken (1925-2001). Kishimoto själv hade Bushi Tachimura (1814-1899) som läromästare. Higa Seitoku startade en dojo som sedan 1961 går under namnet Bugeikan och sköts av hans son Higa Kiyohiko. Seiken Shukumine är grundaren och skaparen av såväl arten Taido som också lärs ut på Bugeikan Arlöv och karatestilen Gensei ryu. Både Bugeikan och Taido har utvecklats från Kishimotos läror, men har dessutom hämtat idéer och inspiration från annat håll.

KishimotoDi Kenkyukai tränas genom kata och applikationer. Materialet baseras främst på fyra klassiska kata: Naihanchi, Nidanbu, Passai och Kusanku. Vapenträning sker med Bo och Sai.

KishimotoDi-Receiving-Angles_h300